Kur'an - Allahın Hadisi logo

50. KÂF Suresi , Mekke'de Nazil Olan Bu Sure 45 Ayetten Oluşmaktadır.
1
Kâf, Bu şanlı şerefli olan Kuran’ın değerini bilin!

56/77 - 85/21
2
Kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesini şaşkınlıkla karşıladılar da gerçekleri örtbas eden kâfirler: “Bu gerçekten hayret edilecek bir şey!

7/59»7/64 - 38/3»38/8
3
– Biz öldükten ve toprak olduktan sonra yeniden diriltileceğiz öyle mi? Böyle bir geri dönüş ihtimal dışıdır.” Dediler.

23/82 - 45/24
4
Doğrusu biz toprağın onların cesetlerinden neleri yok edeceğini çok iyi bilmekteyiz, zira bizim katımızda bu konuda korunmuş bir yasa vardır.

34/2 - 57/4
5
Hayır aslında onlar, kendilerine gelen hakikat karşısında yalana sarıldılar. Çünkü onlar tam bir kararsızlık ve şaşkınlık içindeler.

6/25 - 7/40
6
Şimdi onlar üstlerindeki göğe hiç ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina etmişiz ve yıldızlarla nasıl süslemişiz, üstelik orada hiçbir çatlak da yok.

13/2 - 67/3»67/5
7
Yeryüzünü de nasıl yaşam alanı yapıp, oraya sabit ve sarsılmaz dağlar yerleştirmişiz ve orada her çeşit güzel bitkiler yetiştirmişiz.

16/15 - 31/10
8
Bütün bunları Allah’a gönülden yönelen kullar için bir bilinç ve bir öğüt olsun diye yaptık.

10/101 - 24/34
9
Yine biz gökyüzünden bereketli yağmurlar yağdırarak onunla bağlar bahçeler ve hasatlık ekinler bitirdik.

13/3»13/4 - 23/18»23/19
10
Ve sıra salkımlı meyveleriyle dolu iri gövdeli hurma ağaçları bitirdik.

6/99 - 27/60
11
Bunları da kullarımıza rızık olarak yarattık. Ve biz o bereketli yağmur ile ölü toprağa can verdik. Diriliş de işte böyle olacaktır.

7/57 - 22/5»22/6 - 43/11
12
Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd halkı da yalanlamıştı.

7/59»7/60 - 7/73»7/79
13
Aynı şekilde Ad, Firavun’un ve Lut’un kardeşleri de.

7/65»7/71 - 27/54»27/58
14
Eyke halkı, Tubba kavmi de. Hepsi de elçilerini yalancılıkla suçladılar sonunda vaat ettiğim ceza gerçekleşti.

11/120 - 24/34
15
Biz ilk yaratış sırasında zorluk mu çektik ki yeniden diriltmekte sıkıntı çekelim asl��nda onlar yeniden yaratılma hususunda derin bir şüphe içindeler.16
Andolsun ki insanı biz yarattık. Bu yüzden onun içinden nelerin geçtiğini çok iyi biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız.

2/255 - 11/5 - 50/38 - 67/13
17
İnsanın sağında ve solunda yaptıklarını kaydeden iki yazıcı bulunmaktadır.

18/49 - 82/10»82/12
18
Ondan bir söz çıkmaya görsün yanında onu kaydeden bir gözcü mutlaka hazırdır.

43/80
19
Ölüm anının sarhoşluğu insanı ölümün acı gerçeği ile yüz yüze getirince ona denir ki: -İşte bu senin köşe bucak kaçtığın şey!

33/13»33/16 - 62/6»62/8
20
Nihayet sura üflenildiğinde de: -İşte bu da vaat edilen azap günü!

39/68»39/74
21
O gün her insanın yanında biri getirmekle, diğeri şahitlikle görevli iki görevli ile huzura gelecektir.

6/26»6/28 - 32/12
22
Ona: -Sen, bu güne karşı gaflet içindeydin, senin perdeni kaldırdık artık bugün her şeyi bütün çıplaklığıyla görüyorsun.

17/13»17/14 - 18/49
23
Yanındaki (sürücü): -Bu, yanımdaki hazırdır, der.

2/165»2/167 - 33/66»33/68
24
Yanındaki meleklere emredilir: – Ne kadar inatçı kâfir varsa atın hepsini cehenneme.

3/131 - 18/100»18/102
25
– İyiliğe engel olanı hak hukuk tanımayan azgını ve insanları şüpheye düşüreni.

57/13»57/15
26
– Ve Allah ile birlikte başka bir ilah edinenleri atın azabın en şiddetli yerine!

38/1»38/10
27
Güdümüne girdiği yoldaşı der ki: – Rabbimiz, onu azdırıp saptıran ben değildim, o zaten kendisi derin bir sapkınlığın içine düşmüştü.

34/31»34/39
28
Allah şöyle buyurur: – Benim huzurumda tartışıp durmayın, ben size bu azabı çok önceden bildirmiştim.

14/21»14/22 - 41/29
29
– Benim katımda verilen söz değiştirilmez. Şunu da iyi bilin ki ben kullarıma asla zulmedip haksızlık yapmam.

43/74»43/78
30
O gün, cehenneme: – Doldun mu, diye soracağız. O da: – Daha var mı? Diyecek.

70/10»70/25
31
Öte yandan cennet, sakınan muttakilerin ayağına getirilecek ve asla uzaklaşmayacak.

26/90
32
Allah’a yönelen ve kendisini kötülüklerden koruyan herkese!

59/9 - 64/16
33
Rahman’a içten derin bir saygı ve bağlılık duyan ve O’na adanmış bir kalp ile gelen herkese vaat edilen işte bu cennettir.

26/89
34
Oraya esenlik/selam ve huzur ile girin. İşte sonsuz hayat bugün başlamıştır.

37/40»37/61
35
Orada arzu ettikleri her şeye kavuşacaklar. Ama katımızda daha fazlası da var.

43/67»43/73
36
Biz önce gelip geçmiş üstelik onlardan daha güçlü ve ülke ülke gezip hâkimiyetler kurmuş nice memleketleri helak ettik. Peki, onlardan hiç kurtulan var mı?

10/13 - 14/44»14/45
37
Şüphesiz bunda, aklıselim olan ve sözü can kulağıyla dinleyip anlayan herkes için alınacak bir öğüt vardır.

12/111
38
Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yarattık ve hiçbir yorgunluk da duymadık.

32/4 - 57/4
39
Sen onların ileri geri konuşmalarına karşı şimdilik sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini överek tespih et ve yücelt!

6/33»6/34 - 46/35
40
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tespih et ve yücelt!

17/79 - 25/63»25/77
41
Bir çağrıcının çok yakın bir yerden herkesin duyacağı şekilde çağıracağı o günle ilgili şu uyarıya kulak ver:

6/36 - 8/21»8/22
42
İnsanlar o gün diriliş gerçeği ile ilgili o müthiş sesi işitecekler. İşte bu yeniden diriliş günüdür.

36/51»36/65
43
Hiç şüphesiz hayat veren de biziz öldüren de, onun için son dönüş de bize olacaktır.

10/31 - 23/80
44
O gün yer yarılıp bağrını açacak ve insanlar kabirlerinden süratle çıkacaklar. İşte bu diriltme ve toplama bizim için çok kolay olacaktır.

82/1»82/19
45
Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onları zorla inandıracak değilsin. Öyleyse sen benim tehdidimden korkanlara Kuran ile öğüt vermeye devam et!

6/19 - 21/45 - 87/9»87/10

www.allahinhadisikuran.com - Kur'an - Allahın Hadisi